Home

Sudoku: dé puzzel van de 21ste eeuw!

Sudoku is een bijzonder populair tijdverdrijf geworden, en inmiddels bij puzzelaars even geliefd als kruiswoordraadsels en cryptogrammen. Overal komt men tegenwoordig Sudoku-puzzelaars tegen: in wachtruimtes, op het strand, en in het vliegtuig. Met recht kan men dan ook zeggen dat Sudoku dé puzzel van de 21ste eeuw is. Maar waar het bij kruiswoordpuzzels om de woordenschat gaat, zo gaat het bij Sudoku om een schat aan oplostechnieken.

Doel van het boek

In dit boek wordt stapsgewijs een aantal technieken uit de doeken gedaan, waarmee de lezer uiteindelijk alle Sudoku-puzzels kan oplossen. Een veelheid aan uitgewerkte voorbeelden en oefenmateriaal zorgt er voor dat de lezer bij de hand wordt genomen, en voldoende ervaring opdoet om zich na lezing van dit boek vol vertrouwen te kunnen storten op de moeilijkste Sudoku’s in kranten, in puzzelboekjes en op internet.

Het unieke van dit boek

Uniek is de methode van getallenparen, welke de basis vormt voor alle stappen van het oplosproces. Andere boeken bevelen steevast aan om alle mogelijkheden te noteren in elk leeg vakje, hetgeen leidt to geklieder en bovendien onnodig veel tijd kost. In “Los elke sudoku op” wordt dat moeizame proces volledig vermeden. Dat is niet alleen veel gemakkelijker en natuurlijker, het blijkt ook veel effectiever te zijn! Uniek is ook de manier waarop met de allermoeilijkste sudoku’s wordt omgegaan aan het einde van het boek. Het alternatief dat hier wordt gepresenteerd voor extreem moeilijke puzzels is volledig nieuw!

Het eindresultaat voor de lezer

De lezer zal merken dat hij zijn niveau spelenderwijs verhoogt bij het doornemen van de verschillende hoofdstukken. Elke stap in het proces stelt de lezer in staat weer wat lastiger sudoku’s op te lossen. Na 7 stappen is de lezer in staat om puzzels, die als zeer moeilijk worden gekarakteriseerd, op te lossen. Stappen 8 en 9 zijn bedoeld voor de extreem moeilijke puzzels, maar ook deze zijn zeer helder beschreven met veel voorbeelden en oefeningen.
De lezer wordt aangeraden om de methoden stap voor stap door te nemen, en na stap 7 eerst eens wat puzzelboekjes met moelijke puzzels te kopen om zijn aangeleerde vaardigheden te testen. Tenslotte geldt ook voor sudoku’s: “Oefening baart kunst”!

Veelgestelde vraag: is het oplossen nog leuk na lezing van dit boek?

Jazeker! Het boek moet eigenlijk vergeleken worden met boeken als “1 miljoen puzzelwoorden”. Voor kruiswoordpuzzels hangt de moeilijkheidheidsgraad van puzzels die je kunt oplossen af van de (puzzel)woordenschat die je hebt. Bij sudoku’s hangt het af van de technieken die je “in huis hebt”. Als je die beheerst, kun je in principe moeilijke en extreem lastige puzzels oplossen. Maar het is en blijft nog steeds puzzelen, soms moet je flink zoeken naar
nieuwe cijfers! Het plezier is er niet minder om als je meer technieken kent, het gevoel van “yes, ik heb weer een extreem moeilijke opgelost” is echter veel intenser!

0